دبستان دکتر آذراندامی

دبستان آذراندامی در سال ۱۳۹۴ تاسیس گردیده است. هدف این موسسه از تاسیس مدرسه دکتر آذراندامی، دادن الگوهای آموزشی برتر دنیا به کلیه همکاران آموزشی و پرورشی و نظام آموزشیِ در حال تغییر کشور است. وب سایت این مجموعه جهت معرفی مدرسه و همکاران و در جهت ایجاد پل ارتباطی بین اولیا و مربیان مدرسه ایجاد گردیده است. در طراحی قالب گرافیکی این وب سایت از تصاویر و المان های موجود در مدرسه دکتر آذراندامی استفاده گردیده تا با مشاهده وب سایت، حس حضور در مدرسه برای کاربران به وجود بیاید.
تاریخ اجرای پروژه :   خرداد 1399
اشتراک گذاری
لینک سایت
دبستان دکتر آذراندامی
طراحی و پیاده سازی سایت دبستان دکتر آذراندامی

نمونه کارهای مشابه