پرشین ماشین

در دنيای امروز برای رشد و توسعه در صنعت، نياز به بهره برداری از کليه عوامل از جمله گردآوری پيشرفته ترين تجهيزات و فن آوری روز و دانش فنی به همراه متخصصان و مديريت حرفه ای می باشد. گروه فنی مهندسی پرشين ماشين دارای سابقه درخشانی در زمينه طراحی و ساخت باد کن بطری و رديف کن بطری می باشد.
تاریخ اجرای پروژه :   آبان 1398
اشتراک گذاری
لینک سایت
پرشین ماشین
طراحی و پیاده سازی سایت پرشین ماشین
طراحی و پیاده سازی سایت پرشین ماشین

نمونه کارهای مشابه