اندیشکده تبیان طب حکیم

موسسه حکیم گروهی شامل طلاب انقلابی و جدا از هر گونه وابستگی به مرکز و فرد خاصی در راستای رشد فرهنگ اصلاح تغذیه و درمان رایج قدم برداشته تا عموم اقشار از این علم ناب برخوردار شوند.
تاریخ اجرای پروژه :   خرداد 1398
اشتراک گذاری
لینک سایت
اندیشکده تبیان طب حکیم
طراحی و پیاده سازی سایت اندیشکده تبیان طب حکیم
طراحی و پیاده سازی سایت اندیشکده تبیان طب حکیم

نمونه کارهای مشابه