اپلیکیشن حضور و غیاب تیک

اپلیکشن حضور و غیاب تیک، برنامه ای تحت وب بوده و برای کنترل ورود و خروج کارکنان مورد استفاده قرار میگیرد. این اپ شامل ۱۵ صفحه بوده ک در طراحی و پیاده سازی آن سعی شده از تکنیکهای جدید طراحی و برنامه نویسی استفاده شود.
تاریخ اجرای پروژه :   فروردین 1398
اشتراک گذاری
لینک سایت
اپلیکیشن حضور و غیاب تیک
طراحی و پیاده سازی سایت اپلیکیشن حضور و غیاب تیک
طراحی و پیاده سازی سایت اپلیکیشن حضور و غیاب تیک
طراحی و پیاده سازی سایت اپلیکیشن حضور و غیاب تیک

نمونه کارهای مشابه