ظریف گرافیک

ظریف گرافیک مجموعه ای است که پیام اصلی برند شما را در اولین لحظه برای خریدار افشا می‌کند. تیم ظریف گرافیک ابتدا به سراغ ارزش های برند شما می رود و با دقت بسیار ویژگی های خاص محصولات و خدمات شما را شناسایی می کند‌. وب سایت ظریف گرافیک در سال ۹۸ توسط تیم زام دیزاین پیاده سازی و مجدد طبق نظر ایشان در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ قالب گرافیکی آن بازطراحی گردید.
تاریخ اجرای پروژه :   شهریور 1400
اشتراک گذاری
لینک سایت
ظریف گرافیک
طراحی و پیاده سازی سایت ظریف گرافیک

نمونه کارهای مشابه