مدیریت پایگاه‌داده پنکیک

سرویس پایگاه‌داده پن‌کیک، از جمله خدمات شرکت پیشگامان گسترش متن‌باز بوده که با ارائه‌ی پایگاه‌داده به عنوان یک سرویس (DBaaS)، نه تنها راه‌اندازی، مدیریت و افزایش مقیاس پایگاه‌داده‌ را بسیار آسان خواهد کرد، بلکه دردسرهای پیاده‌سازی و نگهداری پایگاه‌داده را نیز کاهش می دهد. پن‌کیک، پایگاه‌داده‌های مورد نیاز شما را به عنوان یک سرویس با مقیاس‌پذیری و امنیت بالا، بر اساس مدل قیمت‌گذاری ابری ارائه می‌کند.
تاریخ اجرای پروژه :   آذر 1398
اشتراک گذاری
لینک سایت
مدیریت پایگاه‌داده پنکیک
طراحی و پیاده سازی سایت مدیریت پایگاه‌داده پنکیک
طراحی و پیاده سازی سایت مدیریت پایگاه‌داده پنکیک

نمونه کارهای مشابه