فروشگاه اینترنتی ماتک

فعالیت این وب سایت فروشگاهی در حوزه دروس آزمایشگاهی شیمی، زیست و دروس رشته های پزشکی می باشد. انواع وسایل آزمایشگاهی، کتب مربوطه و موارد شیمیایی از جمله مواردی ست که در این فروشگاه عرضه می شود.
تاریخ اجرای پروژه :   خرداد 1396
دسته بندی:   پیاده سازی وب سایت
اشتراک گذاری
لینک سایت
فروشگاه اینترنتی ماتک
طراحی و پیاده سازی سایت فروشگاه اینترنتی ماتک

نمونه کارهای مشابه