کارگزاری نهایت نگر شعبه مشهد

کارگزاری نهایت نگر در شعبه مرکزی مشهد با تکیه بر پشتیبانی قوی برای پاسخگویی به سوالات و درخواست مشتریان، فراهم نمودن محیطی پویا و جذاب جهت فعالیت سرمایه گذاران و معامله گران در بورس، به کارگیری و حمایت از توانمندی افراد جوان و نخبگان دانشگاهی از طریق ایجاد شتابدهنده و... قصد دارد به بهترین کارگزاری و برترین شعبه از کارگزاری نهایت نگر تبدیل شود.
تاریخ اجرای پروژه :   بهمن 1399
اشتراک گذاری
لینک سایت
کارگزاری نهایت نگر شعبه مشهد
طراحی و پیاده سازی سایت کارگزاری نهایت نگر شعبه مشهد

نمونه کارهای مشابه