اپلیکیشن الگودنت (Algodent)

الگودنت یک اپلیکیشن آموزشی در حوزه دندانپزشکی است که به زبان انگلیسی پیاده سازی گردیده است. جامعه هدف این برنامه دانشجویان رشته دندانپزشکی هستند که می توانند جزوه های مختلف رشته خود را در آن ببینند. همچنین راه حل های الگوریتمی برای رسیدن از نشانه های بیماری به تشخیص و درمان در این برنامه دیده شده است. کاربران می توانند با ایجاد حساب کاربری، برای خود فلش کارت تعریف کنند و به دلخواه خود، آموزش های شخصی سازی شده خود را در این برنامه پیگیری کنند.
تاریخ اجرای پروژه :   اسفند 1400
دسته بندی:   اپ موبایل
اشتراک گذاری
لینک سایت
اپلیکیشن الگودنت (Algodent)
طراحی و پیاده سازی سایت اپلیکیشن الگودنت (Algodent)
طراحی و پیاده سازی سایت اپلیکیشن الگودنت (Algodent)

نمونه کارهای مشابه