مریم مهدویه

خانم مریم مهدوی در زمینه طراحی و پیاده سازی نمای خارجی، طراحی دکوراسیون داخلی و طراحی سنتی فعالیت دارند. وب سایت ایشان با هدف معرفی زمینه های کاری، نمایش نمونه کارها و ارتباط با مشتری و به دو زبان انگلیسی و فارسی پیاده سازی شده است
تاریخ اجرای پروژه :   شهریور 1397
اشتراک گذاری
لینک سایت
مریم مهدویه
طراحی و پیاده سازی سایت مریم مهدویه
طراحی و پیاده سازی سایت مریم مهدویه
طراحی و پیاده سازی سایت مریم مهدویه
طراحی و پیاده سازی سایت مریم مهدویه
طراحی و پیاده سازی سایت مریم مهدویه
طراحی و پیاده سازی سایت مریم مهدویه

نمونه کارهای مشابه