سایت شخصی آقای فرهادی

آقای فرهادی از اساتید رشته ریاضی دانشگاه قوچان می باشند. سایت شخصی ایشان با هدف معرفی، نمایش مقالات نوشته شده و ارتباط با دانشجویان پیاده سازی شده است.
تاریخ اجرای پروژه :   خرداد 1395
اشتراک گذاری
لینک سایت
سایت شخصی آقای فرهادی
طراحی و پیاده سازی سایت سایت شخصی آقای فرهادی

نمونه کارهای مشابه