پورتال نمایندگی خودرو

این پورتال که توسط تیم برنامه نویسی زام دیزاین، برای نمایندگی خودرو "هدیه سرا" در تهران نوشته شده، دارای قسمت های مختلفی است که روال فروش خودرو، از لحظه ورود به نمایندگی تا تحویل به مشتری، توسط این شرکت را به طور کامل سیستمی می کند. از جمله امکانات این سیستم می توان به مدیریت انبارها و موجودی آن ها، ثبت قراردادهای سرمایه گذاری، خرید خودرو از مشتری و فروش به مشتری بعدی، ثبت اسناد مالی، گزارشات جامع و متنوع، گزارش ساز و... می باشد.
تاریخ اجرای پروژه :   مهر 1397
دسته بندی:   پیاده سازی وب سایت
اشتراک گذاری
لینک سایت
پورتال نمایندگی خودرو
طراحی و پیاده سازی سایت پورتال نمایندگی خودرو
طراحی و پیاده سازی سایت پورتال نمایندگی خودرو
طراحی و پیاده سازی سایت پورتال نمایندگی خودرو
طراحی و پیاده سازی سایت پورتال نمایندگی خودرو
طراحی و پیاده سازی سایت پورتال نمایندگی خودرو
طراحی و پیاده سازی سایت پورتال نمایندگی خودرو
طراحی و پیاده سازی سایت پورتال نمایندگی خودرو
طراحی و پیاده سازی سایت پورتال نمایندگی خودرو

نمونه کارهای مشابه