شرکت مهندسی رودخیز

شرکت مهندسی آب و محیط زیست رودخیز علاوه بر تولید، پردازش و تحلیل اطلاعات مکانی، در راستای ارائه خدمات مشاوره‌ای برای مدیریت و برنامه‌ریزی کلان در حوزه های متنوعی از قبیل اطلاعات پایه منابع آب، کشاورزی دقیق، پایش مراتع و جنگلها، منابع طبیعی و محیط زیست، بحران ها و مخاطرات طبیعی فعالیت می نماید. وب سایت این شرکت توسط تیم فنی زام دیزاین طراحی و پیاده سازی گردیده است.
تاریخ اجرای پروژه :   مرداد 1399
اشتراک گذاری
لینک سایت
شرکت مهندسی رودخیز
طراحی و پیاده سازی سایت شرکت مهندسی رودخیز
طراحی و پیاده سازی سایت شرکت مهندسی رودخیز

نمونه کارهای مشابه